Ổ cứng di động External SSD Transcend ESD230C USB 3.1 Gen2 240GB TS240GESD230C
- 15%

Ổ cứng di động External SSD Transcend ESD230C USB 3.1 Gen2 240GB TS240GESD230C

1.660.000₫
1.950.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Ổ cứng di động External SSD Transcend ESD240C USB 3.1 Gen2 240GB TS240GESD240C
- 14%

Ổ cứng di động External SSD Transcend ESD240C USB 3.1 Gen2 240GB TS240GESD240C

1.850.000₫
2.150.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Ổ cứng di động External SSD Transcend ESD350C USB 3.1 Gen2 240GB TS240GESD350C
- 15%

Ổ cứng di động External SSD Transcend ESD350C USB 3.1 Gen2 240GB TS240GESD350C

2.430.000₫
2.850.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Ổ cứng di động External SSD Transcend ESD230C USB 3.1 Gen2 480GB TS480GESD230C
- 7%

Ổ cứng di động External SSD Transcend ESD230C USB 3.1 Gen2 480GB TS480GESD230C

2.730.000₫
2.950.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Ổ cứng di động External SSD Transcend ESD240C USB 3.1 Gen2 480GB TS480GESD240C
- 8%

Ổ cứng di động External SSD Transcend ESD240C USB 3.1 Gen2 480GB TS480GESD240C

2.890.000₫
3.150.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Ổ cứng di động External SSD Transcend ESD350C USB 3.1 Gen2 480GB TS480GESD350C
- 10%

Ổ cứng di động External SSD Transcend ESD350C USB 3.1 Gen2 480GB TS480GESD350C

3.520.000₫
3.890.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Ổ cứng di động External SSD Transcend ESD230C USB 3.1 Gen2 960GB TS960GESD230C
- 10%

Ổ cứng di động External SSD Transcend ESD230C USB 3.1 Gen2 960GB TS960GESD230C

4.950.000₫
5.500.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Ổ cứng di động External SSD Transcend ESD350C USB 3.1 Gen2 960GB TS960GESD350C
- 7%

Ổ cứng di động External SSD Transcend ESD350C USB 3.1 Gen2 960GB TS960GESD350C

5.750.000₫
6.150.000₫
là người đánh giá đầu tiên
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

(028) 7301 3878