Đầu đọc thẻ nhớ CFexpress Sandisk Extreme Pro SDDR-F451-GNGNN
- 12%

Đầu đọc thẻ nhớ CFexpress Sandisk Extreme Pro SDDR-F451-GNGNN

1.750.000₫
1.990.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Thẻ nhớ CFexpress 2.0 SanDisk Extreme Pro 64GB Type B SDCFE-064G-GN4IN
- 16%

Thẻ nhớ CFexpress 2.0 SanDisk Extreme Pro 64GB Type B SDCFE-064G-GN4IN

3.300.000₫
3.950.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Thẻ nhớ CFexpress 2.0 SanDisk Extreme Pro 128GB Type B SDCFE-128G-GN4IN
- 8%

Thẻ nhớ CFexpress 2.0 SanDisk Extreme Pro 128GB Type B SDCFE-128G-GN4IN

5.700.000₫
6.200.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Thẻ nhớ CFexpress 2.0 SanDisk Extreme Pro 256GB Type B SDCFE-256G-GN4IN
- 6%

Thẻ nhớ CFexpress 2.0 SanDisk Extreme Pro 256GB Type B SDCFE-256G-GN4IN

8.900.000₫
9.500.000₫
là người đánh giá đầu tiên
Thẻ nhớ CFexpress 2.0 SanDisk Extreme Pro 512GB Type B SDCFE-512G-GN4IN
- 13%

Thẻ nhớ CFexpress 2.0 SanDisk Extreme Pro 512GB Type B SDCFE-512G-GN4IN

13.000.000₫
15.000.000₫
là người đánh giá đầu tiên
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

(028) 7301 3878